top of page

הסכמי שיתוף במקרקעין

כאשר הבעלות על מגרש או על חלקו מתחלקת בינך לבין כמה אנשים והגעתם למסקנה שאתם מעוניינים לבנות על המגרש ו/או אתם מעוניינים להסדיר את היחסים ביניכם, הסכם שיתוף במקרקעין הוא הכלי הכי פשוט לעשות כן (אפשרות נוספת היא רישום בית משותף).

בהסכם השיתוף נגדיר בדיוק מי מקבל מה, כמה תוכלו לבנות ולנצל מאחוזי הבנייה, מה קורה בעת הפקעה, אופי היחסים העתידיים ביניכם וכיצד יבוצעו מכירות עתידיות.

נערוך למענך את ההסכם, נייצג אותך במיסוי מקרקעין ונדאג לרישום ההסכם בטאבו.

bottom of page