top of page

ייפוי כח מתמשך

יפוי הכוח המתמשך הינו כלי חדש במערכת המשפטית של מדינת ישראל בשנים האחרונות.

זהו בעצם כלי חליפי למוסד האפוטרופסות, שבו על אדם אשר אינו כשיר בדעתו ממונה אפוטרופוס ע"י בית המשפט ולפי רצונו של בית המשפט.

באמצעות ניסוח ייפוי כוח מתמשך, אדם אשר כשיר בדעתו יכול למנות לפי רצונו הבלעדי אדם או כמה אנשים אשר יטפלו בו אם חו"ח יבוא יום שלא יוכל לטפל בעצמו, בין אם זה בנוגע לנכסיו ו/או לגופו.

אנו פה כדי לעזור לכם לנסח את ייפוי הכוח אשר תחפצו בו.

bottom of page