top of page

דירות קבלן "על הנייר" - ייצוג קבלנים ומול קבלנים

הדרך לגור בדירה חדשה שבבעלותכם היא לרכוש דירה "על הנייר", קרי דירת קבלן.

כדי להגיע למצב הנכסף עליכם לחתום על הסכם רכישת דירה עם קבלן.

כיום, חוזי הקבלנים ארוכים מאוד וכוללים לעתים עשרות עמודים המאגדים נושאים רבים שעליכם להיות מודעים להם ולהשלכותיהם עוד לפני שחותמים על ההסכם.

עסקנו רבות לאורך השנים בייצוג רוכשי דירות "על הנייר" ובמקרים אחרים גם בייצוג קבלני הבניין בעצמם.

אנו מכירים את המכשולים האפשריים ונדאג קודם כל לכספכם בנאמנות רבה.

כעורכי הדין שלכם, נהיה פה כדי לייצג ולהדריך אתכם בכל צעד וצעד ברכישה, בכל הנושאים הרלוונטיים כמו ערבויות חוק המכר, ליקויים בבנייה, איחורים במסירה ועיכובים ברישום בטאבו.

הייצוג שלנו מתחיל ביום שבו תפנו אלינו בבקשה לייצוג ועד שתהיו רשומים בטאבו.

bottom of page