top of page

שכירות בלתי מוגנת

זהו אולי סוג החוזים הכי נפוץ במדינתו הקטנה והיקרה. הרוב המוחלט של האוכלוסייה חי בשלב כלשהו בחייהם בדירה שכורה, שכן במדינה שבה מחיר הדירות גבוה כל כך זו אופציה מאוד מקובלת.

לכן, צברנו ניסיון רב הודות למספר הגדול של החוזים שערכנו לאורך השנים ואנחנו ממשיכים לערוך ונוכל להמשיך לכוון אתכם בדרך הנכונה.

הכנסת אדם זר שאינך מכיר/ה לדירתך יכולה לפתוח פתח לבעיות רבות ולכאבי ראש, שיכולים להימשך זמן רב. לכן, החוזה הינו כלי חיוני מאוד כאשר לניסוחו חשיבות גדולה להמשך הדרך עם השוכר.

נעשה כל שביכולתנו כדי למנוע את פתיחת הפתחים לפורענות עוד בשלב החתימה על החוזה, נתאים את החוזה לכם ולצרכים שלכם (ערבויות, ביטוח, בעלי חיים, שיפוצים וכו'), כדי שתוכלו לתת את המפתח לשוכר בביטחון מרבי. 

bottom of page